Čo sú to Memorie biografiche?

19.09.2016 06:05

Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco je plný názov monumentálneho diela o živote a diele dona Jána Bosca (1815-1888). Toto 19 zväzkové dielo vychádzalo postupne od roku 1898 až do roku 1939. Spomienky, svedectvá, listy, záznamy z konferencií, večerných sloviek a kázní na podnet predstavených hneď po smrti dona Bosca začal zbierať a pripravovať na vydanie don LEMOYNE, ktorý je autorom-editorom prvých deviatich zväzkov.

Giovanni Battista LEMOYNE (1839-1916) sa narodil v dobre postavenej rodine v Janove a v roku 1862 sa stal kňazom. Mal však túžbu zasvätiť sa Bohu ako rehoľník. Chcel o tejto svojej túžbe hovoriť s donom Boscom, o ktorom počul a povzbudený tajomným hlasom ho stretáva v dedinke Lerma nedaleko Ovada. Prežil rok na Valdoccu a vstúpil do noviciátu, po ktorom hneď zložil doživotné sľuby. Dvanásť rokov (1865-1877) bol direktorom v Lanzo Torinese. V roku 1877 prechádza do Mornese a neskor do Nizza Monferrato, kde plní úlohu duchovného vodcu rodiaceho sa Inštitútu Dcér Panny Márie Pomocnice. Okrem toho bol aj plodným spisovateľom, oceneným aj vo svete: získal literárnu cenu za životopis Krištofa Kolomba na expozícii o tomto moreplavcovi, ktorá sa uskutočnila v roku 1892 v Janove. Neskôr sa stal sekretárom hlavnej rady a redaktorom Bollettina Salesiana. Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti, ale tiež z kroník a rôznych dokumentov začal vydávať Memorie biografiche

Prvý zväzok prináša spomienky na rodičov Jána Bosca a na prostredie, z ktorého pochádzal a opisuje jeho náročnej cestu ku kňazstvu. Zachytáva teda spomienky na obdobie od roku 1815 (narodenie Janka Bosca) až po rok 1841 (kňazská vysviacka). Aj nasledovné zväzky sa riadia týmto princípom:

MB I (1815-1841) MB II (1841-1842) MB III (1847-1849) MB  IV (1850-1853) MB V (1854-1858) MB VI (1858-1861) MB VII (1862-1864) MB VIII (1865-1867) MB IX (868-1870) MB X (1871-1874) MB XI (1875)  MB XII (1876) MB XIII (1877-1878)  MB XIV (1879-1880) MB XV (1881-1882) MB XVI (1883) MB XVII (1884-1885) MB VIII (1886-1888) MB XIX (1888-1938)

Don Lemoyne  zomiera v roku 1916, v čase keď je už v tlači deviaty zväzok Životopisných spomienok. Mal pripravené už aj podklady pre desiaty zväzok, ktorý však napokon vyjde ako posledný v roku 1939.  Zväzky 11-19 boli vydané v rokoch 1930-1939 a ich autorom-editorom je don Ceria.

Eugenio CERIA (1870-1957) sa narodil v obci Biella (Vercelli) a v roku 1885 vstúpil do saleziánskeho noviciátu v san Benigno s túžbou stať sa misionárom v Číne. Túto túžbu však napokon nenaplnil. V roku 1888 prejde do domu Val salice v Turíne. Vyučuje na gymnáziu a zasadzuje sa za kvalitu klasického vzdelania. Prešiel veľa domov v celom Taliansku: Randazzo (Sicília), Faenza, Loreto, Sacro Cuore v Ríme, Lanusei a Cagliari (Sardínia), Genzano, Frascati pri Ríme. V mnohých z týchto domov bol direktorom. V roku 1929 ho don Filip Rinaldi ako hlavný predstavený poverí pokračovať v prerušenom vydávaníŽivotopisných spomienok. Plne sa venuje tejto činnosti v rokoch 1930-37, v rokoch 1938-1951 sa vo všeobecnosti zameral na písanie saleziánskej histórie a vykreslil mnohé saleziánske postavy. Urobil aj prvú edíciu don Boscovej korešpondencie (Epistolario di s. Giovanni Bosco).