My sme počuli a urobili

Cirkev je spoločenstvo božské i ľudské, sväté i hriešne. Má záruky neomylnosti, ale zároveň je v neustálom hľadaní. To, čo chcem v tejto rubrike podčiarknuť, je skutočnosť, že ľudia v Cirkvi počúvajú Božie slová, ale nie vždy a všetci ich správne plnili. Lebo aj ľudia v Cirkvi, tak ako apoštoli pri Ježišovi, zostávajú často slabí hriešnici. Napriek tomu však majú stále otvorenú cestu k odpusteniu, k náprave života, k naplneniu ideálov. V tom je krása a sila Cirkvi. A každom prípade ti chcem o Cirkvi písať ako o tom, čo sme "my", nie "oni". Lebo v každom prípade sme tu ty, ja a toľkí iní a len spoločne môžeme naplniť poslanie, ktoré nám dal Kristus. Pokúsme sa teda počúvať a urobiť niečo lepšie.

O Cirkvi

Aký je súvis medzi synodou a Veľkou nocou roku 2019?

21.04.2019 09:51
Ahoj, bola synoda o mladých,...

Aj biskup je len človek, ba čo viac, mal by byť človekom

18.03.2019 10:36
Ahoj,  tak sa ti hlásim...

Môže existovať kresťan bez Cirkvi?

01.03.2019 20:17
Ahoj, určite si sa stretol s...
Záznamy: 1 - 3 zo 3