Kresťanstvo nie je nejaká dobrá teória o pravde alebo nejaký spôsob života. Áno, kresťanstvo je aj toto, ale v tom nespočíva jeho podstatné jadro. Podstata kresťanstva spočíva na Ježišovi z Nazareta, na jeho konkrétnom živote, na jeho diele, na jeho osude ... Kresťanstvo neznamená len prezentovať Ježišovu dôležitosť, ale požaduje osobný vzťah k nemu. Pre všetko to, čo Kristus pre človeka spravil, človek je povolaný podriadiť sa mu a urobiť si z neho normu svojho života. ... Kresťania sú povolaní uznať túto osobu ako najvyšší zákon náboženstva a celej svojej existencie

Voľne preložené podľa R. Guardini, Podstata kresťanstva

O Ježišovi

Prvé poznanie Ježiša

15.02.2019 18:15
Ahoj, V tomto liste by som ti chcel napísať niečo o tom, ako dostávajú kresťania, normálnym spôsobom, prvé správy o Ježišovi. Je to cez rodičov. Niekto má voči tomu aj výhrady. Viera je vraj slobodné rozhodnutie a deťom sa dá nahovoriť hoci čo. Oni všetko uveria. Chcel by som ti...