Memorie biografiche

Čo sú to Memorie biografiche?

19.09.2016 06:05
Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco je plný názov monumentálneho diela o živote a diele dona Jána Bosca (1815-1888). Toto 19 zväzkové dielo vychádzalo postupne od roku 1898 až do roku 1939. Spomienky, svedectvá, listy, záznamy z konferencií, večerných sloviek a kázní...

Úvod zostavovateľa - G.B. Lemoyne

19.09.2016 06:16
V hlbokom pohnutí, ako milujúci brat predkladám drahým saleziánom životopis nášho cteného otca v Ježišovi Kristovi, dona Jána Bosca. Všetci už so živou túžbou očakávali výsledok tejto mojej práce, ktorú mi zverili predstavení a ja sa teším, že môžem aspoň z časti uspokojiť túto...