Ahoj,

rozhodol som sa napísať ti niekoľko listov o kresťanskej viere. Možno ju žiješ a možno si o nej iba počul. Neviem, či je to pre teba dôležitá vec - veď je toľko iných povinností a príjemností. Svet, v ktorom žijeme, nás sústredí na to, čo teraz robiť, ako sa zariadiť, ako sa presadiť a ako sa mať dobre. Dôležité a skutočné je len to, čo vidíme, cítime, máme. A kresťanstvo so svojimi požiadavkami spoliehať sa na niekoho, koho nevidím a riadiť sa podľa jeho pokynov, ktoré prichádzajú cez ľudí - to často vzbudzuje pocit odcudzenia a veľkej vzdialenosti od toho, čo sme voľakedy nazývali kresťanským svetom alebo svetom viery.

 

Je dnešný človek ešte schopný prijať vieru a žiť ju celým srdcom? Je naozaj pravda to, čo hovorili proroci moderných čias, že otvorením sa pre silu ľudského rozumu sa končí éra náboženstva? V neposlednom rade je tu otázka: ako žiť kresťanskú vieru celým svojím srdcom a zároveň žiť v tomto svete, ktorý je okolo nás v tomto XXI storočí?

 

Titulný obrázok tejto mojej stránky sa viaže na 26. kapitolu Skutkov apoštolských, kde sv. Pavol predstavuje kresťanskú vieru pred  Herodesom Agripom i pred Porciom Festom, rímskym miestodržiteľom. Aj predchádzajúce kapitoly Skutkov (24-25) hovoria o Pavlovom svedectve pred Rimanmi, najprv pred Félixom a potom osobitne pred Porciom Festom.

Chcel by som ti povedať, že tieto stránky majú v sebe jednu zaujímavú charakteristiku. Opisujú nám stret medzi kresťanským myslením a myslením, ktoré vládlo svetu. Rimania boli známi svojím pragmatickým postojom v oblasti náboženstva. Nemali nejakú veľkú vnútornú nábožnosť, preto dokázali tolerovať iné náboženstvá natoľko, nakoľko neprekážali ich hlavnej láske: mať moc a ovládať územia a nechať plynúť ich bohatstvá do svojej krajiny.

Félix aj Porcius Festus zostali zaujatí Pavlovým svedectvom. Kráľ Agripa sa prichytil, že by sa takmer stal kresťanom. Félix však bol príliš zaujatí svojimi peniazmi a spravodlivosť, zdržanlivosť a budúci súd, ktoré kresťanská viera hlása ho veľmi rýchlo odradili. Pre Festa kresťanstvo bolo 

o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije

Možno sa budeš čudovať, ale toto je jedna z najkrajších viet Nového zákona pre XXI storočie, v ktorom žijeme. Mocenský a indiferentný postoj voči viere, ktorý predstavujú rímsky miestodržitelia, ich pohľad "zvonka" je niečo, čo sa každý mladý kresťan dnešnej doby musí naučiť vnímať. Kresťanstvo je v tomto svete opäť cudzie, málo vítané, nepraktické a svojimi náukami ohrozuje človeka a systém peňazí a moci. Kde by sme boli a kam by sme prišli, keby štruktúry sveta prijali naplno kresťanstvo? A okrem toho, ako to plným dúškom povedia mnohí, už to tu raz bolo a podľa nich to bola hrôza, útlak, tmárstvo, nesloboda, inkvizícia, škodlivé obmedzovanie sa. Otvára sa nám takto veľa, veľmi veľa, tém. Avšak všetko na svoj čas.

Otázka, ktorou by som chcel zakončiť tento môj úvodný list, je či aj pre teba kresťanstvo nie je niečo o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom mi rozprávajú, že žije? Všetky moje listy budú hovoriť o tom, čo prežívam a čo čítam o Ježišovi, o viere v neho a o osudoch jeho spoločenstva (=Cirkvi), tých, ktorí v neho veria.

Píšem tieto listy preto, lebo som presvedčený, že hovoriť o viere je najdôležitejšia vec na svete. Tak je to napísané v evanjeliu. A všetko chcem písať s optikou mladého človeka dnešných čias, dnešného sveta. Tak nás to naučil don Bosco. On zhromažďoval mladých do škôl a kolégií. Dnes na to nie sú podmienky. Láska si však hľadá svoje cesty. A jednou z nich je aj list. A tento list a všetky ostatné, umiestnené na nástenke internetu sú tu pre teba. Môžeš ich čítať. Môžeš reagovať, moja adresa je vľavo dole. 

Môžeš si aj povedať: Mňa to nezaujíma. V tom je sloboda a krása písaného textu. Žije dlhšie ako jeho autor. Je tu k dispozícii. Skromne ťa bude čakať, a kedykoľvek sa vrátiš, vždy v ňom nájdeš nezmenené posolstvo, ktoré sa ti dáva vždy bez výčitiek. Vo svete je veľa takých textov. Sú trpezlivé a krásne živé aj po mnohých storočiach. S viacerými z nich ťa zoznámim.

Prajem ti krásny deň 

Prečítaj si Skutky apoštolov 24-26

Fotogaléria: Adresované tebe

O tebe

Najdôležitejšia cesta

08.02.2019 05:58
Ahoj, povedz mi, kde všade si...

Čo je dobré?

10.02.2019 18:32
Ahoj, keby som sa ťa spýtal:...

Nie všetko, čo sa okolo nás leskne, je znakom života

08.03.2019 09:42
Ahoj, Dnes ti chcem znovu...