Spiritualita SDB

19.09.2016 06:05

Záznamy zo života sv. Jána Bosca v XIX zväzkoch

Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco je plný názov monumentálneho diela o živote a diele dona Jána Bosca (1815-1888). Toto 19 zväzkové dielo vychádzalo postupne od roku 1898 až do roku 1939. Spomienky, svedectvá, listy, záznamy z konferencií, večerných sloviek a kázní...
19.09.2016 06:16

Memorie biografiche 1 - Úvod zostavovateľa

V hlbokom pohnutí, ako milujúci brat predkladám drahým saleziánom životopis nášho cteného otca v Ježišovi Kristovi, dona Jána Bosca. Všetci už so živou túžbou očakávali výsledok tejto mojej práce, ktorú mi zverili predstavení a ja sa teším, že môžem aspoň z časti uspokojiť túto...
19.09.2016 06:27

Mama Margita

Don Lemoyne vo svojom prvom zväzku venuje veľkú pozornosť matke dona Bosca. Hovorí o jej mladosti a charaktere (Kapitola 2), ale predovšetkým o jej materinskej múdrosti a výchove (Kapitoly 7-9), podčiarkuje jej čnosti (kapitoly 17-19) a krásnu črtu chudoby a odovzdanosti, v ktorej podporuje rýdzosť...

Kontakt

Pavol Grach, SDB

pavol.grach@donbosco.sk

Bratislava
Miletičova 7

Vyhľadávanie