Ústa spravodlivého sú prameňom života (Prís 10,11) a prameňom dávaš stekať do potokov, čo tečú pomedzi vrchy (Ž 104,10). Tam, kde bola  vyschnutá zem môže byť jazero a suchá pôda sa môže stať prameňom vôd (porov. Iz 35,7).  Boli medzi nami ľudia, ktorí sa napili z Kristovej vody a oni sami sa stali prameňmi vôd (porov. Jn 4,14). Ich texty môžu osvietiť náš rozum a rozohriať naše srdce.

Príjemné čítanie.

 

 

 

Kontakt

Pavol Grach, SDB

pavol.grach@donbosco.sk

Bratislava
Miletičova 7

Vyhľadávanie